Recent Posts

 • skærpe sin bevidsthed

  skærpe sin bevidsthed

  At skærpe sin bevidsthed. Når mennesker “hænger fast” i et problem, kan det være overordentligt nyttigt at se på, hvordan problemet skabes – og med det sikkert et utal af...

 • målinger penge målestok vurdering

  Målinger

  Vi lever i en verden fyldt med målinger af det ene og det andet. Målinger der gives sandhedsværdi. Målinger, bedømmelser og vurderinger lige fra kunde-testimonials over tilfredsheds-undersøgelser til effektivitets- og...

 • troværdighed

  Troværdighed

  Hvad betyder det, at en tekst eller det sagte ord rummer troværdighed? Troværdighed i det erfarede? Hvis et menneske, der aldrig har siddet på en hest, vil beskrive for mig,...

 • begejstring

  Begejstring

  Vi fødes ind i begejstring, og de fleste dør i kedsomhed. Hvordan sker det, kan vi gøre noget andet? Det begejstrede barn Et barn kan hvert øjeblik begejstres af det...

 • den krænkede

  Den krænkede

  Retten til at føle sig krænket Den, der påberåber sig retten til at føle sig krænket, må nødvendigvis igennem sin kommunikation både skabe og fastholde en eller flere krænkere? Bliver...

 • hukommelse

  Hukommelse

  Det har længe såvel i den systemteoretiske forskning som indenfor neuro-videnskaben været klart, at vores hjerne, intellekt og hukommelse ikke fungerer som en “harddisk” dvs. en lagringsenhed, hvor oplevelser “gemmes”....

 • skelnen

  Skelnen

  I den systemiske tankegang opstår og opretholdes livet og det levende som en kontinuerlig ” skelnen “. Artiklen eksemplificerer, hvad der menes med denne skelnen. Mads Jesper I den almindelige...

 • afstand

  Afstand

  Afstand fungerer som en illusion, der opstår ved at dele verden op i “punkter” eller “ting”. Hvis der skal være en “ afstand ”, kræver det, at noget gøres “relativt”....

 • anerkendelse

  Anerkendelse

  At føle sig anerkendt og søge efter anerkendelse udtrykker måske en iboende drift i os? Denne følelse, at andre mennesker tillægger ens eksistens og nærvær værdi, og dermed åbner for...

 • Intelligens

  Intelligens i den enkelte? Den almindelige opfattelse af ikke alene intelligens men også af tankevirksomhed som sådan, binder den op på individet:

 Tanker ses som noget, der skabes i den...