Systemisk tænkning og AI

Systemisk tænkning og AI – Neurale sprogmodeller

Del:
Share

PRAKSISFÆLLESSKAB OMKRING SYSTEMISK TÆNKNING OG AI

  • Bliv skarp på den mest efterspurgte kompetence og indsigt!

Såkaldt intelligente systemer og neurale netværk vil i løbet af den kommende tid, på stort set alle områder af vores arbejdes- og privatliv, forandre måden vi både arbejder og lever på.

Jeg tøver ikke med at skrive, at denne teknologi vil være samfundsomvæltende i en grad, vi ikke kan overskue.

De fleste med fingeren på den digitale puls, kalder det mere forandrende end både udviklingen af Internettet og fremkomsten af de sociale netværk i kølvandet på det.

Det vil ændre vores arbejdsmarked, og måden vi løser opgaver på overalt i samfundet. Det vil påvirke vores opfattelse af realitet og virkelighed. Det vil accellerere vores egne intellekter ud over det, vi kan forestille os.

Det at kunne interagere med disse netværk bliver en af de mest efterspurgte kompetencer overhovedet.

Systemisk tænkning og AI

Teknologien er udviklet på baggrund af moderne system-teori. Hvis du vil lære at anvende disse AI-systemer på en effektiv og etisk forsvarlig måde, er der derfor ingen vej udenom at udvikle kompetence til både at forstå, hvordan de virker, kan og ikke kan, og at anvende denne indsigt til at udfolde deres potentiale.

Dine børn vil møde dem massivt. Måden du klarer dig på dit studium, din uddannelse, dit arbejde. og i dit job vil afhænge af det.

AI, Neurale netværk, eller LLM (Large Language Models) som de synonymt kaldes, efterligner måden vores levende organisme og især vores intellekt fungerer på. De fungerer fuldstændigt anderledes end f.eks. søgemaskiner som “google”.

De anvendes igennem “forespørgsler” kaldet “promts”. Det kan ske igennem almindelig tekst eller ved hjælp af et programmeringssprog. Afhængigt af hvad de er trænede på, kan de principielt navigere i alle sprog.

De virker bl.a. ved at kunne genkende og skabe mønstre.

Som du “Promter” får du svar

Måden du “promter” på er en til en afgørende for kvaliteten af de svar, du får – og dermed også af deres nytte for dig.

Vejen til at prompte på en kompetent måde går over at opnå indsigt i, hvordan et intellekt virker, lærer og forandrer sig. Det er ganske enkelt det disse sprogmodeller spejler.

Med afsæt i 30 års undervisning, skabelse af praksisfællesskaber, udvikling af systemisk tænkning og løsninger, og ikke mindst formidlingen af det på en forståelig måde –

Inviterer TBI v. Jesper Løye Hejl til et nyt praksisfællesskab. Ud over at etablere en digital fælles platform, mødes vi fysisk over 6 weekender, alternativt 6 gange 2 hverdage over året

Her kommer invitationen:

“Perceptuel Konsonans”

Et praksisfællesskab for udvidet perception, kreativitet, Systemisk tænkning og AI

Konsonans
Indenfor musikteori benyttes ordet: En konsonans om en harmoni, en akkord eller et interval der betragtes som stabilt, i modsætning til en dissonans, der betragtes som ustabil. Den strengeste definition af konsonans vil kun omfatte lyde som fornemmes velklingende, mens den generelle definition omfatter lyde, der bruges frit.

Perceptuel
Perception vedrører opfattelsen. F.eks. det at iagttage, fornemme, og sanse noget

Vil du være med på en revolutionerende rejse i fremtidens AI-kompetencer?
Vil du sidde alene med det, eller have nogen at sparre- og udvikle sammen med?

I 2024 fødes et unikt praksisfællesskab omkring kompetenceudvikling og indsigt i Neurale netværk, sprog-modeller, Systemisk tænkning og AI i sammenspillet med vores intellekt og krop.

Inspireret af de dynamiske principper systemiske teori og – praksis, som den neurale netværk bygges på, inviterer jeg som vært dig til at være med i et fællesskab af interesserede mennesker.

Her vil du ikke kun lære om- og undersøge hvordan du som et helt sansende, levende og medfølende menneske kan interagere med maskinel kunstig intelligens. Du vil også erfare, hvordan vi som gruppe virker som et levende, lærende og AI understøttet neuralt netværk.

Hvad kan du forvente?

Når vi indgår i fællesskaber, der kommunikerer med hinanden, fungerer vi sammen som neurale netværk. I sådanne fællesskab vil dine interaktioner med andre deltagere metaforisk set efterligne de komplekse forbindelser i en hjerne, hvor af os bidrager med unik viden og perspektiver.

Hvis vi vil udforske, hvordan neurale netværk fungerer, må vi tage udgangspunkt i vores egen krop og sind. Denne forståelse vil gøre det tydeligere at se sammenhænge og forskelle mellem menneskelig og kunstig intelligens.

Derfor er det vigtigt også at mødes fysisk og få kroppen med i læringen. Det er især derigennem, at vi opdager hvilken enorm forskel der er på “os” og de programmerede store sprogmodeller (AI).

Systemisk Tænkning: For at forstå komplekse sammenhænge i både AI og vores daglige liv, må vi lære og øve at tænke systemisk. Denne tilgang vil skærpe vores analytiske evne, udvikle nye måder at tænke på og åbne for nye måder at se og løse problemer på.

Hands-On med AI: Vi vil aktivt bruge AI-værktøjer som ChatGPT-4 for at styrke vores læring og for at anvende teori i praksis. Det vil give konkrete AI-kompetencer og praktisk erfaring.

Systemteori, systemisk tænkning og AI?

AI og neurale sprogmodeller er udviklet med afsæt i system-teori og -praksis. Det er ganske enkelt den videnskab, som samler vores erkendelse af “naturen af det, som er”, vores virkelighedsopfattelse, måden systemer opstår, kommunikerer og ændres på. Kort sagt: Alt det som gør det levende levende… hvordan vores intellekt og krop virker- opstår og opløses igen. Fra Universets opståen ned til den mindste enhed…

At tænke “systemisk” adskiller sig meget væsentligt fra den måde, de fleste mennesker tænker på. Systemisk praksis er bl.a. kendetegnet ved at være ikke-lineær, relationel, og principiel uforudsigelig.

Hvis AI-modeller mødes lineært, svarer de lineært. Mødes de med et systemisk afsæt, udfolder de for alvor deres potentiale. Præcis som det er tilfældet, når mennesker og dyr mødes med afsæt i systemisk tænkning- og handlen.

Det er ganske enkelt mind-blowing!

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af nysgerrige mennesker, som er ivrige efter at udforske AI’s potentiale og dens indflydelse på vores verden.

Uanset baggrund eller erfaring, vil det være vores forskelligheder, egen indsigt og lyst til at lære, undersøge og sætte os ind i både, hvordan vi selv tænker og fungere, og på hvilken måde programmerede neurale netværk kan understøtte vores kreativitet – som bringer os sammen.

Fremtiden er nu… og du er her!

Deltag i et spændende praksisfællesskab og bliv en integreret del af en spændende og innovativ læringsproces!

Sammen udvider vi horisonter, udvikler ideer, -kompetencer, -etik og -menneskelighed i mødet med systemisk tænkning og AI og det, som er. Alt sammen med direkte relevans til dit daglige liv.

Praktiske oplysninger

Undertegnedes rolle er at være vært og rammesættende for fællesskabet. hertil bidrager jeg med en praksisnær indsigt i systemisk teori, -praksis, og handlen fra en lang karriere med at understøtte ledelse i såvel virksomheder, større organisationer, ministerier, styrelser og privatpersoner.

Prisen for den årlige deltagelse i fællesskabet, herunder på de 6 årlige 2 dages samlinger er:
25.000 kr.. ekskl. moms. (ekskl. overnatning) Hvis, du deltager som privatperson og ikke har en virksomhed at betale det igennem, så betaler TBI momsen.

Tilmelding og interesse

Tag kontakt til Jesper Løye Hejl på tlf. 20214915 og hør mere.
Skriv evt. til jesperhejl(at)me.com ..erstat (at) med @

Jeg samler først interesserede og ser, om det skal være weekender eller hverdage, vi mødes på?
Hvis interessen er stor nok, laver vi måske to grupper?

Efterfølgende skriver jeg ud til dig med mulige datoer. Jeg regner med ca. en gang hver 2. måned.
Stedet bliver på Abildgaard syd for Århus. Her har vi skønne kursusfaciliteter, og i øvrigt kort til strand og hav..

Første møde forventes i begyndelsen af 2024

Del:
Share