Virksomhedskonsultation og ledelsessystemer

Del:
Share

Det levende kan ikke meningsfyldt beskrives og iagttages som “ting”, men i stedet må forstås som bevægelige “systemer” eller “relationer”. Af dette opstår en helt ny form for “systemisk virksomhedskonsultation” .

Emergens

Hvis jeg kort skal skitsere et eksempel. Vil det at skille en elefant i sine enkeltdele efterlade os med en masse kød, blod og knogler – OG en hel masse griseri , og det som udgør “elefanten” er gået tabt i dissektionen. En “Elefant” fungerer som sådan ikke i kraft af sine enkelt dele, men som et sammenspil imellem noget der er langt større end disse enkeltdele. At ville se på en elefant uden f.eks. at iagttage dens adfærd, fødevalg, sprog, bevægelser etc. forekommer nærmest absurd. princippet beskrives med ordet “emergens”: At det, der er, er meget mere end summen af sine enkeltdele”. Med andre ord at “Helheder” ikke skabes af enkeltdele, men af noget “mere” – som vi forsigtigt kan betegne som måden disse enkeltdele relaterer til/med hinanden på.

virksomhedskonsultation

Systemisk virksomhedskonsultation – at se organisationen som et levende system

Langt det meste ledelseslitteratur beskriver virksomheder ud fra en mekanisk forestilling og metafor. Som processer og tandhjul der skal passe sammen og køre som smurt – så maskineriet lever det ønskede med præcision og effektiv ensartethed.

Systemisk set er en organisation – dvs enhver virksomhed – et fantastisk eksempel på et “levende system”, der meget sjældent – hvis nogensinde – opfører sig som maskiner gør det. At ændre på de mentale modeller der benyttes i forbindelse med bevidst ledelse, fører derfor til meget spændende og kreative handlemuligheder.

Instruktiv ledelse fungerer ikke godt

En systemisk funderet leder indser at “instruktiv ledelse” ikke fungerer særligt godt. Eller sådan ca lige så godt som at forsøge at opdrage sit teenage-barn med strenge regler og procedurer. Der skal simpelthen noget andet til.

Passende forstyrrelser

Systemisk virksomhedskonsultation kan ses som at invitere en “passende forstyrrelse” ind i sin organisation. Passende fordi den ikke bør blive for voldsom. Passende fordi den skal fungere som en invitation til at få øje på helt nye kreative handlemuligheder og udfordre det mentale modeller, der ofte fører til fastlåst vanetænkning.

Systemisk videreuddannelse for ledere

På Abildgaard udbyder jeg forskellige lederforløb på et systemisk fundament.

Bl.a.

Systemisk terapi og coaching
Systemisk organisations- og proceskonsulent
Erfagrupper for ledere

Hertil kommer en række forskellige enkeltstående workshop, som alle annonceres på hjemmesiden for Abildgaard (kommer senere)

Dokumenterede og certificerede Ledelsessystemer

Jeg har over 30 års erfaring med hjælpe virksomheder til at afbureaukratisere sin styring. Ganske ofte i sammenhæng til at kunne overholde diverse Internationale ISO standarder for Ledelsessystemer.

Mere end 150 forskellige større organisationer og virksomheder har, ved at gribe styring og dokumentationen af samme an med “systemiske briller på”, reduceret bureaukratiet voldsomt, og på overraskende enkel vis kunnet dokumentere overholdelse af F.eks. ISO9001, ISO14001, ISO 45001, ISO 22000 etc.

Sådanne projekter gennemføres som intensive – relativt korte – involverende forløb med 4 – 7 seminardage internt i virksomheden, fulgt op af en vedholdende refleksiv praksis på ledelsesniveau. Læs mere på www.ledelsessystemet.dk

Den strategiske udvikling i systemisk perspektiv

At anlægge en systemisk vinkel på en virksomheds strategiske udvikling eller forandring, vil ofte kunne skabe fuldstændigt nye perspektiver. Rækken af både nystartede virksomheder og veletablerede organisationer, der har haft gavn af et sådant kreativt udviklingsarbejde på ledelsesniveau, er også lang.

Del:
Share