litteratur kybernetik

Del:
Share

At gå på opdagelse i bogstavernes verden handler om nydelse

Erfaring og arbejde afgør min litteraturliste i forhold til kybernetik

At udarbejde en litteraturliste til en webside, rummer nogle valg. Mine tanker og refleksioner er hovedsagligt opstået som en følge af min erfaring med at arbejde med den systemiske tænkning i praksis. Dvs. igennem samtaler, moderation, bevægelse, øvelser, og som det allervigtigste i kraft af mit daglige liv.

Spændende litteratur er alle steder

Som en del af min praksis har jeg, siden jeg kunne læse, nydt at gå på opdagelse i bogstavernes verden. Der går ikke mange dage imellem at jeg igen falder over spændende litteratur.

Systemisk tænkning mest på tysk

Listen nedenfor er et udtryk for nogle eksempler på forfattere og titler, som konkret “tager fat” i det systemiske, og som jeg har fundet nyttige. Mange er skrevet på tysk. Det skyldes dels, at rigtigt mange af de betydende tænkere indenfor området er tysksprogede, og dels at jeg igennem flere år har levet halvdelen af mit liv i Tyskland som underviser, proceskonsulent og samtalepartner.

Det er min erfaring, at når først den systemiske tankegang har “bidt sig fast”, så kan mange tænkere – som ikke umiddelbart bekender sig hertil – også “læses i et systemisk perspektiv”. Skulle jeg medtage disse, ville listen blive for lang og uoverskuelig.

Oversigt Litteratur Kybernetik, systemisk tænkning

 • Words were originally magic; Steve de Shazer; Norton; 0-393-70170-0
 • Descartes´ fejltagelse ; Antonio R. Damasio; Hans Reitzels forlag; 1999; 87-412-2670
 • Sandhed opfundet af en løgner; Heinz von Foerster og Bernhard Pörksen; Billesø og Baltzer; 1998 (2003); 87-7842-114-4
 • The Tree of Knowledge; Humberto R. Maturana og Franchesco J. Varela; Shambala; 1987/1992; 0-87773-642-1
 • Gregory Bateson; Kommunikation og økumentale systemer; Bent Ølgaard; Akademisk forlag; 1991; 87-500-3003-3
 • The Dream of reality, Heinz von Foersters Construktivism; Lynn Segal; Springer; 2001/1986; 0-387-95130-x
 • Iagttagelse og paradoks; Niklas Luhmann; Gyldendal; 1997; 87-00-29168-4
 • Steps to an Ecology of mind; Gregory Bateson; Ballantine Books; 1972;
 • Hvor engle ej tør træde; Gregory Bateson; Rosinante/ Munksgaard; 1990; 87-16-14682-4
 • Lær fra dig; Jesper Løye Hejl; Lemming og Hejl; 2003; 87-989917-0-1
 • Sociale systemer; Niklas Luhmann; Hans Reitzel; 2000; 87-412-2778-6
 • Neuland des Denkens; Frederic Vester; Dtv Sachbuch; 1980/1993; 3-423-30068-x
 • Enchanted Looms; Rodney Cotterill; Cambridge University Press; 1998; 0 -521-62435-5
 • Miteinander Reden- bind 1-3; Friedemann Schultz von Thun; Rowohlt; 1981/1992; 3-499-17489-8
 • Relationer i organisationer; Gitte Haslebo; Dansk psykologisk forlag; 2004; 87-7706-351-1
 • Paul Watzlawick; Piper Verlag GmbH München; 1988-2003: Følgende titler: Anleitung zum Unglücklich sein. Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Die erfundene Wirklichkeit. Vom Unsinn des Sinns oder vom Sinn des Unsinns;
 • “Reflekterende Processer”; Tom Andersen; 87-7706-162-4
 • Socialkonstruktivisme; Søren Barlebo Wenneberg; Samfunds-litteratur; 2000; 87-593-0843-5
 • Schlüsselbegriffe der Systemtheorie;Johann Dieckmann 2006;  UTB; 978-3-8252-2763-0
 • Die Form der Paradoxie; Felix Lau 2006; Carl-Auer Verlag; 978-3-89670-352-1
 • Laws of Form; George Spencer Brown; 1969 og 1997
 • Probability and Scientific Inference; George Spencer Brown; 1957; Longmans
 • A Lions Teeth, Löwenzähne; George Spencer Brown; 1995; Lübeck; Bohmeier
 • George Spencer Brown, Eine einführung in die “Laws of Form”; Tatjana Schönwälder, Katrin Wille und Thomas Hölscher; 2004; VS Verlag für Sozialwissenschaften; 3-531-14082-5
 • Warum ich fühle, was du fühlst; Joachim Bauer, 2006; Heyne, 978-3-453-61501-4
 • Liv. System. Helhed. Det levende som system. En syntese af Pier Luigi Luisi & Fritjof Capra. 2016, SBN-13:9788792542908.

Link til mere

Del:
Share