terapi

Terapi og systemisk praksis hvordan?

Del:
Share

Systemisk terapi og praksis adskiller sig væsentligt fra den almindelige opfattelse af, hvordan terapi fungerer. På sin vis er ordet “terapi” ikke særligt hensigtsmæssig i denne sammenhæng. Vi “terapierer” ikke, vi hjælper hinanden til at lære.

Terapi

Ordet kommer fra græsk “therapeia”, som betyder: ‘opvartning, pleje, lindring’, og er igen afledt af “therapeuein”: ‘betjene, pleje’.

Med andre ord: “At nogen gør noget, for at hjælpe en anden”. I almindelig logisk, rationel tænkning giver dette fuldstændigt mening: “Jeg” kan f.eks. så hjælpe “dig” med at komme op at stå, hvis du skulle have vanskeligt ved det selv.

Hvis du har læst artiklen med titlen: “kommunikation og bevidsthed”, så har du måske fået øje på, at det må fungere anderledes i et systemisk perspektiv?

Vi hjælper hinanden

I det øjeblik “jeg” tager kontakt til “dig”, så virker vi som “ET levende system”. Dette system “hjælper sig selv” igennem den iboende autopoietiske impuls, til at holde sig selv i live og f.eks. ikke komme til skade.

Mødet kan jeg i udgangspunktet beskrive således: “Du” sidder og jeg “står”.

Idet vi tager kontakt, vil bevægelsen ikke isoleret være, at DU skal op at stå, men at dette mere komplekse system (du-jeg) bevæges sådan, at det samlede (nye) system, finder en “stående position”, med mindst mulig anstrengelse og på en sådan måde, at der passes på alt i dette system.

Bevægelsen er med andre ord ikke afgrænset til “at komme fra siddende position til stående position”, men meget mere kompleks, idet der jo i udgangspunktet f.eks. er to ben der er strakte, og to ben der er bøjede. En numse der er “oppe”, og en numse der er “nede” osv. . Bevægelser i dette system vil have alle retninger! ..Oppefra og ned, nedefra og op… til siderne, spiralformede etc..

Hvad der måske allermest komplicerer dette nye system er, at der også er to hjerner, med vidt forskellig erfaring for, hvordan man kommer op at stå?

Måden, der skabes forståelse på, bliver derfor helt afgørende for bevægelsen. Det samlede system skal “lære” denne bevægelse sådan, at det kan passe på sig selv i den.

Jeg hjælper ikke dig – Vi hjælper hinanden som ET system, med at komme til stående position

Forståelse

Hvad vil det så sige at “forstå”?

Almindeligt vil man rationelt, logisk tænke, at der er “noget” at forstå, som er “adskilt” fra den, der vil forstå “det”. Forståelsen ligger “derude”, jeg skal bare finde den… “rigtigt”. Altså forstå det “rigtigt”.

Systemisk set betyder “at forstå”: “at følge”. At jeg kan følge dig i din bevægelse, og at du kan følge mig… hvilket betyder, at vi nu bevæger os som et system.

Når jeg læser en bog, “låner” jeg forfatterens intellekt for en stund. Jeg lader mig bevæges af ham/hende – tænker som… Og erfarer i min krop, hvordan disse tanker bevæger mig.

Jeg stiller mod altså ikke “overfor” forfatteren, men går med…

Det spændende spørgsmål bliver nu, om der findes måder, hvorpå jeg kan gøre det lettere at invitere nogen til at følge mig. I det sekund vi kommunikerer med hinanden – uanset hvordan eller hvor subtilt det sker, så er vi et system.

Bare det at se på Gandalf – min glade schweiziske hyrdehund – betyder, at vi nu fungerer som et. Ja det er nok, at han og jeg er i kommunikationsafstand eller blot er bevidste om hinandens eksistens!

I den kontakt vil der være bevægelse som ET system. Et system der erfarer og lærer at bevæge sig “autopoeitisk” – selvopretholdende af-sig-selv. Et system der kan invitere “sig-selv” til at blive mere og mere kompetent i de omgivelser, det adskiller sig fra.

At lære som system – at FØLE MED

Systemisk terapi handler om præcis dette: At et system formår at invitere sig selv til at lære at bevæge sig stadig mere nuanceret. At det kan øge sine handlemuligheder i de omgivelser, det afgrænser sig selv fra.

Hvordan JEG – som system betragtet – lærer at bevæge mig kropsligt/intellektuelt mere kompetent i nogle givne omgivelser, og hvordan “jeg-du” lærer det samme vil alt andet lige følge de samme principper? …Måske?

“Nøglen” til at vi overhovedet KAN/VIL lære sammen, ligger i at vi er bevidste om vores måde at lære på, eller i det mindste en af os. Lige præcis det bliver min opgave som “systemisk terapeut”.

At jeg i virkeligheden IKKE kan “terapiere” må være indlysende. Jeg kan invitere til at lære…sammen…. i kontakt.

Vi “gør” sammen. Sanser og føler sammen i interaktion imellem os, i os, og “udad” i forhold til vores omgivelser. Vi MED-føler…

Jeg sanser mig i mødet med dig

Mit intellekt og min krop er strukturelt bygget op sådan, at jeg kan sanse og bevæge mig, og dermed skelne – dvs. erkende.

I mødet med dig, vil jeg erkende dig i MIG. Jeg sanser i mig, i mødet med dig.
Jeg skelner den forstyrrelse, i mig, som opstår i mødet med dig, og giver det f.eks. en betydning.

Når, vi i kontakten fungerer som ET system, er der ikke ændret på dette. Det er en strukturel betingelse, at vi er organiseret med to intellekter, forskellig bevægelseskompetence, erfaringer, sanseevne etc.

Min “adgang” til at følge dig – beror på, hvor bevidst jeg er om, hvordan jeg bevæger mig intellektuelt og kropsligt.

Er det f.eks. muligt for mig at SE, hvilke grundantagelser jeg har om verden og livet, og hvordan de påvirker på min måde at give betydninger på?

Er jeg bevidst om, hvordan jeg selv inviteres godt, hvis jeg vil følge?

Egen sanselighed og terapi

Den eneste adgang jeg har til dette samlede system i vores møde, vil være igennem min egen sanselighed. Jo finere jeg kan skelne nuancer i sprog, betydning, bevægelse, dufte, udtryk, lyde, jo mere afspændt vil vi kunne mødes.

Jeg sanser dig, som jeg sanser mig. Jeg berører dig, som jeg berører mig. Andet er simpelthen ikke muligt.

Det siger sig selv, at dette ikke handler om “teknik”, men om kropslig/intellektuel selv-erkendelse og bevidsthed.

HVIS, der er “teknik” forbundet med “systemisk terapi”- (der altså ikke er terapi) – men mere skal hedde “samtale, bevægelse eller dans” – så vil det være som en ramme at lære i. Rammer kan være nyttige, hvis vi vil iagttage.

Er du blevet nysgerrig på at dykke dybere ned i den systemiske terapi, så se dette kursus: Terapeutisk praksis

Del:
Share
Previous Article
Next Article