Tag: relatere

  • Intelligens

    Intelligens i den enkelte? Den almindelige opfattelse af ikke alene intelligens men også af tankevirksomhed som sådan, binder den op på individet:

 Tanker ses som noget, der skabes i den...

  • skygger

    Skygger

    Hvordan hænger tidens populære “skyggearbejde” og det massive udbud af kurser i den henseende sammen med den systemiske tænkning? Findes disse ” skygger ” eller opfindes de? Systemiske tanker om...