Tag: erkendelse

  • sproget

    sproget

    “Words were magic and have kept their magical power”. Denne sætning som Sigmund Freud citeres for – her i en forkortet udgave – handler om betydningen af sproget på måden...

  • anerkendelse

    Anerkendelse

    At føle sig anerkendt og søge efter anerkendelse udtrykker måske en iboende drift i os? Denne følelse, at andre mennesker tillægger ens eksistens og nærvær værdi, og dermed åbner for...