Tag: bevægelse

 • skelnen

  Skelnen

  I den systemiske tankegang opstår og opretholdes livet og det levende som en kontinuerlig ” skelnen “. Artiklen eksemplificerer, hvad der menes med denne skelnen. Mads Jesper I den almindelige...

 • Intelligens

  Intelligens i den enkelte? Den almindelige opfattelse af ikke alene intelligens men også af tankevirksomhed som sådan, binder den op på individet:

 Tanker ses som noget, der skabes i den...

 • Iagttagelse

  En dialog om iagttagelse og iagttageren. Teksten er skrevet fra et systemisk perspektiv, og skal måske læses langsomt og opmærksomt? Araguin – “den der vandrer” – samtaler om iagttagelse. Ord...