Tag: anerkendelse

  • afstand

    Afstand

    Afstand fungerer som en illusion, der opstår ved at dele verden op i “punkter” eller “ting”. Hvis der skal være en “ afstand ”, kræver det, at noget gøres “relativt”....

  • anerkendelse

    Anerkendelse

    At føle sig anerkendt og søge efter anerkendelse udtrykker måske en iboende drift i os? Denne følelse, at andre mennesker tillægger ens eksistens og nærvær værdi, og dermed åbner for...