Når 
Lean
 går 
i 
stå?


Del:
Share

Hvordan optimerer og forbedrer vi virksomhedens processer?

”Lean” betyder på engelsk: Slank eller trimmet, og er samtidig navnet på et koncept, der verden over anvendes med den intention at skabe mere værdi med den samme eller mindre indsats. Tankesættet indeholder en lang række værktøjer. En af hypoteserne er, at man kan analysere en virksomheds processer, og i den forbindelse fremme de aktiviteter, der skaber den ønskede værdi, og skære de aktiviteter, som synes at være overflødige, væk. Ideen er at ”designe” de optimale forretningsprocesser.

Som systemisk tænkende menneske forholder jeg mig skeptisk over for den tanke. På trods af, at der skrives artikler om de fremragende resultater, der opnås med ”Lean”, møder jeg i mit virke igen og igen organisationer, der må meddele, at processen ikke virker. Ganske ofte går den i stå, når den første eufori har lagt sig. Dette kan der naturligvis være mange grunde til, og måske er den væsentligste at selve modellen som ”Lean” bygger på, ikke er god?

En forretningsproces bliver traditionelt set som en kæde af aktiviteter, der starter med et input og slutter med et ønsket output. Undervejs tilføres der værdi til et produkt eller en serviceydelse. En sådan Procesmodel er praktisk, når man skal designe maskiner. Den er karakteriseret ved forudsigelighed og årsags-virknings sammenhænge. Når levende systemer virker, er en af de første grundantagelser, at sådanne systemer netop IKKE optræder forudsigeligt. Et levende system lærer, tilpasser sig, og reagerer f.eks. forskelligt på fejl og afvigelser. Frem for alt er det mest hensigtsmæssigt at betragte et levende system i sin helhed. Her bliver det centralt at se på den ”nytte” eller funktion som kommunikationen der foregår imellem elementerne skaber.

Organisationer eksisterer og skaber værdi igennem formidling af data, skabelse af information og handlekraft. Nøglen til forståelsen af forretningsprocesser ligger derfor gemt i de relationer, som skabes i virksomheden, og hvis vi skal tegne dem op i ”diagramform” ser billedet noget anderledes ud end pæne kasser med pile imellem, hvor den ene aktivitet afløser den anden. Gang på gang oplever jeg, at de helt centrale ”processer” end ikke er ledet. De fungerer og udvikles i en egen autonomi og løsrevet fra de ledelsesstrukturer, der typisk er indført med udgangspunkt i en lineær tankegang.

Helt grotesk bliver det når man f.eks. på et sygehus ser en ”plejeproces” beskrevet, som var det en nærmest automatiseret gentagelig og lineær kæde af handlinger. Pleje handler om at skabe en ”plejende relation”, ikke blot imellem den som behøver plejen og de(n) plejende, men også i forhold til Lægerne, de pårørende og de medarbejdere, som også er involveret i at den plejekrævende kan genvinde sit helbred. Naturligvis ligger der mange penge gemt i at forbedre, hvordan sådanne relationer skabes, og vejen går IKKE igennem de samlebåndsmetaforer som Lean konceptet er så fuld af, men ved at skabe grundlaget for en mere værdiskabende interaktion imellem mennesker. Her bliver tillid og kompetence vigtige nøgleord!

Hvis du/I er kørt fast i ”Lean” og måske sidder med en fornemmelse af, at noget meget vigtigt gik tabt undervejs i Lean-projektets optimering, så ring eller skriv og lad mig demonstrere, hvordan en systemisk synsvinkel på jeres processer, kan bringe energien tilbage.

 

Del:
Share
Previous Article
Next Article