Hvad gør en mand til en mand?

Del:
Share

I tantrisk tankegang opererer man med ”polariteten” imellem manden og kvinden, eller det maskuline og det feminine. Denne tankegang ligger tæt op ad en af de grundantagelser, som systemisk tankegang bygger på, nemlig at vi kun erkender igennem forskelle.

At du overhovedet er i stand til at læse noget som helst af denne tekst på din skærm, skyldes, at du ser en forskel imellem baggrunden og bogstaverne. Jeg taler derfor mindre om ”poler”, der kan forstås som modsætninger, og mere blot om ”forskelle”.

At nogle forskelle så kan opleves som ”modpoler” er vel uomtvisteligt? Efter at have været sammen med 10 mænd og lidt færre kvinder, hvor vi prøvede at indkredse ”det maskuline”, besluttede jeg mig for at skrive mine indtryk sammen til mine grundantagelser om, hvad det er som gør en mand til en mand – ud over det fysiske naturligvis?

Jeg vil tilføje, at jeg i et hvert menneske vil forvente at opleve såvel maskuline som feminine sider eller “energier” om man vil. Sjovt er det blot at arbejde med manden som arketype. Læs det derfor som et ideal eller et mønster, om du vil …

Manden opfattes som “mand” bl.a. igennem følgende “etiketter”

Integritet

At han fremstår sammenhængende og helstøbt.

Autenticitet

At han gør det, som han siger at han gør. At han er den, som han udgiver sig for. At han ikke ”forstiller” sig, men opleves som ægte, ærlig og tager ansvar for sig selv.

Generøsitet

At vise overskud er at vise styrke.

At han optræder transparent

At det er let at se intentionen eller motiverne for sine handlinger.

Handlekraft

Evnen til at træff en beslutning og agere.

Evnen til at håndtere sin angst

Mænd bliver også bange, og i maskuliniteten ligger evnen til at omgås denne angst, så den ikke lammer og begrænser.

Mod

Mod har vi igennem alle tider forbundet med mandighed.

Evnen til hurtigt at veksle imellem lav og høj indre spænding

Lav indre spænding betyder at have overskud til følsomhed, opmærksomhed mod omgivelserne og sanselighed. Høj spænding giver beskyttelse og kraft. Styrke ligger ikke i hverken det ene eller det andet, men i evnen til hurtig og ubesværet vekselvirkning imellem de to.

Overblik og Styring

Manden søger styring og gør det igennem sit overblik, sin sans for hvad der er vigtigt i situationen, og sin handlekraft. I denne styring er hans forestillingsevne og forudseenhed væsentlig. Han handler ikke på det som er sket, men på sin forventning om det, som kan ske.

Ro

Roen medvirker til at skabe overblikket. I roen slapper han af, og kan sanse og iagttage.

Klar retning – og fleksibilitet i forhold til skift i retning

Det er en misforståelse at det er specielt mandigt at have mål. At have mål giver os ”tunnel syn”. I vores iver efter at nå målet, ser vi ikke det omkring os som kunne være vigtigere. En mand udpeger og bevæger sig opmærksomt og med en klar intention i en retning. Stædigt at fastholde en retning, hvor et skift ville være mere nyttigt, hører ikke til de mandlige dyder.

Bevægelighed

Styrken ligger ikke i det stive og ubevægelige, men i evnen til at kunne bøje af og skifte retning, uden at miste fodfæste. Træet som har mistet sin fleksibilitet, vælter i stormen, hvorimod den stamme som har bevaret sin bøjelighed, formår at fastholde sit greb i jorden.

Fokus

At fokusere betyder at kunne holde sin opmærksomhed fast og lade alle sine sanser samarbejde. Fokus betyder også at kunne sortere fra i det væsentlige og det uvæsentlige. Igen er det ikke evnen til at stivne i et stædigt fokus, der er dyden, men bevægeligheden og dermed det at kunne skifte præcist i forhold til retningen for sin opmærksomhed.

Præsens

At han er til stede og tydelig. At blive oplevet som tydelig, handler både om det kropssprog, som vi udstråler, og de værdier som vi gør til vores.

Ydmyghed

En mand praler ikke med sine bedrifter, og håner ikke sine omgivelser. Han erkender at livet er en gave og at udfordringer kan være svære.

Tålmodighed

Den maskuline mand forstår at vente, og kan finde hvile i det. Frihed: Manden søger frihed. Kun igennem frihed, handler vi ansvarligt.

Ansvarlighed

At tage ansvar betyder ikke at ”forpligte sig”, idet der i pligten ligger en tvang, som er ansvarlighedens modsætning. Ansvar fungerer igennem vedholdent at ”ville” nogen eller noget: ”Jeg vil…!”. I ansvaret ligger den personlige klare og tydelige vælgen til.

Evnen til at lære

Manden forstår at færdigheder, indsigt og forståelse må erfares. Her bliver vedholdenhed og evnen til at stille spørgsmål vigtigere end troen på at kende de rigtige svar.

Tillid

Det ligger i det maskuline at ville beskytte og give tryghed. Tillid kan ses som kombinationen af:

  • Åbenhed – at du fortæller mig, hvad jeg skal vide
  • Pålidelighed – at jeg kan regne med hvad du siger
  • Rimelighed – at du/vi er opmærksomme på hinandens behov
  • Kompetence – at du kan det du skal kunne

 

Del:
Share
Previous Article
Next Article

Skriv et svar