Hvad gør en kvinde til en kvinde?

Del:
Share

Det feminine synes noget sværere at ”få styr” på for mig.

I den traditionelt kristne opdragelse sovses vi ind i syndefaldet, og kvinden gøres til den passive, svage part, som viljesløst lader sig forføre af slangen. Hun bliver til heksen, og ofte knyttet til ondskab og den mørke side af livet. Hystaden og den som forfører, er andre prædikater som mandsdominerede religioner til enhver tid har sat på den arketypiske kvinde.

Det er ganske rædselsfuldt, at vi stadig skal trække med disse myter og forestillinger, der måske dybest set kun har haft det ene formål at vinde en magtkamp, og være midler i mandens forsøg på at overvinde sin egen angst for kvindens styrke? Angsten lever endnu i bedste velgående. Angsten for den kvindelige side i manden. Angsten for sig selv, som mand. Tænk bare på den bøsseforskrækkelse som er at finde overalt!

…Og hvad er kvindelighed så for mig? Hvad forbinder jeg med kvinden – hende jeg møder og ser… ikke nødvendigvis som HUN er, men som JEG er? Kvindeligheden som “energi” i os alle.

På “kvindeligheden” sætter jeg følgende “etiketter”

Dobbeltnaturen

– det mørke og det lyse. Varmen og kulden: I kvinden ser jeg modsætninger og svingninger.

Nydelse og glæde, Legen, Sanselighed og dans

Jeg forbinder det kvindelige med bevægelse, og forundres over den lethed, hvormed hun kan danse med sig selv, med andre kvinder eller med mænd.

Dybde og følsomhed

Adgangen til følelseslivet – At hun ikke er bange for at vise sine følelser. At hun har adgang til dem, og ser dem som en ressource.

Beherskelse af instinkterne

Jeg ser i kvindeligheden en adgang til instinkterne, og samtidig en evne til at kontrollere dem, som synes stærkere end min maskuline del. Som formår hun i højere grad at vælge til og fra.

Sansen for detaljen

I forskel til manden som søger overblikket, sanser kvinden detaljen.

Den skabende kraft

– kreativiteten – Den som forvandler. Kvindelighed forbinder jeg med at give liv.

Den destruktive kraft

Ligesom jeg forbinder kvindelighed med det skabende, kreative, ser jeg også hende, som den der kan knuse. Kvindelighed kan opleves som grusom.

Den aktive modtager

Kvinden ses ofte som værende passiv. For mig, er hun den der giver lov, at kunne modtage er i virkeligheden at give. En sætning som jeg holder meget af lyder sådan: ”Accepting the gift, honours the giver”. Når jeg selv skal tage imod, må jeg som mand give min feminine side plads. Det er for mig noget særdeles aktivt.

Forbindelsen til jorden

Centrering og ro: Det milde, blide og stille. En kvinde som hviler i sin kvindelighed, forbinder jeg også med moderskabet. Omsorgen for naturen og fornemmelsen for liv i planter og dyr.

Den profetiske

– at beherske forestillingerne og drømmene: Det drømmende element af kvindeligheden, (som ofte næsten nedsættende af manden omtales som ”det romantiske”) ser jeg som en voldsom kraft. Evnen til at styre, ligger i evnen til at kunne forestille sig noget. … Og koblet på handlekraft i den mandlige pol skaber det udvikling. Kvindens rigdom på ideer, udtryk i sætningen: ”Man kunne jo også…” … Kan udfordre min maskuline handlekraft noget så voldsomt.

Bevidsthed som kropslighed

At kunne give sine følelser og fornemmelser, sin intuition – lige så stor magt som den overvejede tanke.

Sang og rytme, det æstetiske og smukke.

Opmærksomheden imod det cykliske

– traditionen, ritualerne, årstidernes skifte, Som er hun garant for balance og rytmen i livet.

Den som skaber relationer og forbinder

Hende som søger samarbejde og konfliktløsning igennem samtale eller berøring. Omsorgen og samtidig bekymring og frygtsomhed.

Det spirituelle – og menings-skabende

Opmærksomheden vendt imod det vi ikke forstår, og accepten af at det må være sådan.

Kommunikation

Evnen til at invitere til at ”Lade os tale om det”.

Og jeg kommer ikke udenom ”Moderskabet” som værende væsentlig i den kvindelige arketype. ”Den store moder”. ”Moder jord”. Hende som giver liv, beskytter og drager omsorg for sine. Dette mysterium, denne ufattelige kraft, hvor jeg som mand må stå udenfor og forundres.

Del:
Share
Previous Article
Next Article

Skriv et svar