Et spørgsmål om ord

Del:
Share

Jeg mødes igen og igen af udtrykket: “Det er vel bare et spørgsmål om ord?”

Et kort svar kunne lyde: Ja, og ord har en meget stor betydning for vores intellekt. Vores intellekt tænker i ord og billeder, og skaber kraftfulde invitationer til vores krop. Følelser (til forskel fra det “at sanse”) udtrykkes igennem ord.

Hvad og hvordan der tænkes

At blive bevidst om, ikke blot HVAD der siges og tænkes, men i særdeleshed HVORDAN det siges og tænkes, kan påvirke hele den måde som verden og livet omfavnes på.

Og dette handler ikke om “at ville tænke positivt” eller “negativt”, men om at observere hvordan ordene og sproget skaber en skabelon for, hvorledes livet opleves i de fortællinger, som tillægges det.

Nogle eksempler

En af de vendinger som jeg ofte møder er: “Jeg skal”.

“Jeg skal have fundet mig et arbejde”
“Jeg skal besøge mine forældre i morgen”
“Nå, Jeg skal til at gå nu”.

At “skulle” noget peger på, at der er noget ydre som presser i den retning?

Hvor alternativet kunne lyde:

“Jeg vil også finde mig et arbejde”
Jeg vil besøge mine forældre i morgen”
“Jeg vil gå nu”

…udtrykkes handlingen som en “indre impuls”. Som noget der sker i frihed?

Og helt at udlukke både “skal” og “vil” lyder sådan:

“Jeg finder et arbejde”
“Jeg besøger mine forældre i morgen”
“Jeg går nu”

… Der udtrykkes handlekraft?
Andre udtryk som sikkert genkendes kan være:
“Nå, Jeg må videre…” eller “Jeg får lige hurtigt gjort sådan og sådan

Udtryksmåder som inviterer ind i at livet skal “videre” og helst “hurtigt” .

En del af den systemiske uddannelse

Som en del af det “systemiske” studieforløb dykker vi bl.a. ned i nogle af disse mange invitationer. Det handler ikke om at “undgå” eller “fornægte” men blot om at gøre sig bevidst om sprogets magt og kraft.

Der ligger en voldsom “magi” i at kunne lytte til og bevidst anvende sproget i stort alle de sammenhænge, hvor mennesker benytter sig af det verbale til at kommunikere til hinanden, og ikke mindst i forhold til den enkeltes “følelses- og tankeliv”.

Del:
Share
Previous Article
Next Article