Vidensstyring

Del:
Share

At have styr på noget indebærer at have overblik, at vide hvad der er det væsentlige, og at vide hvad man gør, som kan påvirke det, man styrer. Hvad med vidensstyring ?

Hvad er “viden”?

Begrebet ”viden” har man søgt at beskrive i flere tusinde år.

En af de nyere definitioner finder man hos Ikujiro Nonaka, i sætningen:

”Knowledge is a justified belief that increases an entity´s capacity for taking effective action”.

Nanaka beskriver viden som en overbevisning, der sætter os i stand til at handle effektivt i en given situation.

Viden – at kunne handle

Begge elementer i ”videns – styring” refererer altså til at kunne handle eller gøre noget. Det sammensatte ord er i virkeligheden udtryk for en slags dobbeltkonfekt, idet du med en særlig viden jo netop har styr på det område, som du har viden om!

Så med ”vidensstyring” menes der måske: At  have styr på de områder, som vi har (skal have) styr på?

Det er kendetegnende for diskussionerne omkring dette emne at IT-folkene har taget bolden. Videnstyring er blevet gjort til et spørgsmål om valg af det rette elektroniske system –det rigtige intranet, det rigtige ledelses-informations-system, CRM-system (customer relationship management) eller lign. elektronisk netværk.

Intranettet til videnstyring?

Intranet bliver indført med argumenter om, at det vil medvirke til at sprede organisationens viden, og gøre os bedre og hurtigere i stand til at træffe beslutninger. Egenskaber som er basale for de fleste virksomheders succes.

Jeg blev i forbindelse med et seminar spurgt om min mening om intranettets betydning for virksomheders vækst. I bedste fald har det ingen betydning haft! Intranettet er bygget på en teknologi, som er velegnet til at vise ”døde” dokumenter på alle tænkelige hardwareplatforme.

Men det ligger i sagens natur, at Intranettet eller det indhold som lægges ud på det, ikke kan ”forholde” sig til nye – og oftest – utænkelige situationer.

Udveksling af information kan være fornuftigt nok. Let adgang til forskellige oplysninger kan hjælpe mig i min dagligdag. Men ”styring af viden” bliver det ikke.

Vidensstyring er en social proces

Viden udveksles i en social proces.

Viden skabes hvor vi skal tage stilling til handling i nye situationer på baggrund af vores fælles erfaringer, overbevisninger, kultur og den foranliggende information. Størstedelen af vores viden skabes i øvrigt som ”tavs viden”, dvs. viden, som vi ikke kan udtrykke i ord, men alene i kraft af at vi gør tingene rigtigt.

Hvis vi ønsker at have styr på skabelsen af vigtig viden, så kræver det bl.a. at vi bringer hinanden i situationer, hvor det er påkrævet.

Tavs viden formidler vi – ikke nødvendigvis ved at prøve på at skrive den ned i et elektronisk system – men ved at gøre noget sammen. Prøv blot at tænke på den dag du kom ud fra læreanstalten og havde brugt måske 5, 6 eller 7 år med næsen i bøgerne. Med det endnu våde eksamensbevis i hånden fik du sandsynligvis at vide på din første arbejdsplads: ”At det er først nu du skal til at lære noget!”.

Hvordan lærer vi af hinanden?

Vil du styre viden” i din virksomhed, så begynd med at se på hvordan vi omgås og lærer af hinanden. Brug hellere mange penge på at skabe gode relationer, de rigtige kontekster – dvs læringsmiljø – og omsorg for hinanden, og så færre på at sætte strøm til en elektronisk informationshåndtering.

Den vigtigste viden overføres fra menneske til menneske – og den energi der skal til det, kommer ikke fra stikkontakten!

 

 

Del:
Share
Previous Article
Next Article