manipulation

Manipulation igennem sproget

Del:
Share

Manipulation – hvordan virker det. De færreste opdager, når de udsættes for manipulation igennem sprog og fortælling.

Det er enkelt

Få mennesker gør sig nok begreb om, hvor enkelt det er at manipulere igennem sprog og fortælling?

Igennem mine mange år som formidler af såvel “system-teori, kybernetik” som “tantra” – med afsæt i vores egen krop, intellekt og bevægelighed, har jeg med jævne mellemrum haft “manipulation” som tema på workshops.

Alle, som har deltaget på disse, er blevet meget overraskede over, hvor let de fuldstændigt ubevidst lod sig forføre til at tro fast og overbevist på fortællinger og “viden”, jeg præsenterede dem for.

Manipulation – et eksempel

Jeg vil her give et eksempel, hvor du, som læser, naturligvis hele vejen er klar over, at jeg bevidst forfører gruppen i det, jeg præsenterer, som et led i at gøre dem opmærksomme på, hvordan det kan gøres.

Jeg vil invitere dig til nøje at “tænke med i hvert skridt” og reflektere over, hvad det gør, og hvordan det virker i dig, hvis du sidder i den gruppe?

” De fleste vil vide at…”

Jeg begynder med at spørge om alle kender til den viden, vi har om hjernens og kroppens sammenspil, hvor vi mener at “logisk tænkning” styres af venstre side, og “kreativ tænkning” af den højre side?

Til det får jeg hurtigt gruppens accept. Jeg går ud fra at du deler den?

” Den her sammenhæng kender I også til..”

Så fortsætter jeg med at fortælle, at hjernen generelt er knyttet sammen med kroppen, således at venstre side af hjernen dominerer højre side af kroppen, og højre side af hjernen, venstre side af kroppen. De fleste ved at det er gammel viden, som er opnået ved at iagttage mennesker, der udsættes for læsioner i forskellige sider af hjernen.

Den “viden” kender de fleste også til, og accepterer uden at kny mine udsagn. Gør du?

” Prøv lige at iagttage…”

Nu beder jeg så gruppen om at iagttage, hvordan de selv og hinanden sidder. Har de venstre arm eller ben krydset over den højre? eller omvendt? Hvordan sidder de bedst, mest bekvemt og oftest?

Det udløser naturligvis en vis morskab og “prøven af”. “Nogle af jer vil finde begge varianter lige behagelige” – supplerer jeg med.

Hvordan sidder du lige nu?.. og ellers? Hvad føres mest behageligt?

” Hvad er du så for en af dem..? identifikation.

Jeg tager en “runde” og skriver op på tavlen, hvem af deltagerne der er henholdsvis “venstre-krydsende”, “højre-krydsende” eller måske “dobbelt-krydsende”?

De fleste har aldrig tænkt over før, hvordan de helst sidder med arme eller ben. Dette er en ny erfaring for dem. Noget der før var ubevidst intellektuelt, og som nu føles som erkendt.

Det spørger jeg ind til. Hvordan vi du betegne dig selv?

” Fortællingen…”

Så fortæller jeg om et “spændende forsøg, der er gennemført på to universiteter i USA: University of Iowa, og MIT (Massachusetts Institute of Technology):

På forskellige studieretninger: Matematik og Kemi, og Kunst og formgivning, lavede man af flere omgange en kortlægning af disse “krydsreferencer” – dvs. hvilke præferencer de studerende havde for kropsstilling, når de sad og lyttede.
Det viste sig, at der kunne vises en klar signifikant sammenhæng i “kryds-stil” imellem de venstrekrydsende og de kreative fag, og de højrekrydsende og de logiske fag.

Et forskerhold ledet af Dr. Majorie Rosenbaum, opstillede så den hypotese, at man måske kunne påvirke hjernens evne til at tænke henholdsvis kreativt eller logisk, ved aktivt at ændre på den måde, man krydser sine ben eller arme i denne siddende lytte-stilling. Altså lade “lade kroppen invitere hjernen til at tænke på en anderledes måde”?

Forsøg kunne meget hurtigt bekræfte dette. Efter relativt kort tid med en bevidst ændret siddestilling og “krydsnings-stil”, noterede forskerne en tydelig ændring i færdigheder og frem for alt en reduktion i den oplevede frustration overfor henholdsvis opgaver, der krævende logiske eller kreative færdigheder.

Dette passer godt med at hjerne og krop synes at fungere simultant: En tanke vil altid have et øjeblikkelig kropsligt udtryk og omvendt.”

“Konklusionen synes at være” – afslutter jeg med, “at vi igennem en bevidst ændring af vores kropsstilling, kan påvirke vores evne til at tænke henholdsvis logisk eller kreativt”.

” Re-identifikation..”

Nu beder jeg så gruppen om at se på listen på tavlen og tage stilling til om
 de kategorier, de er sat i – som henholdsvis “højre-krydsende”, “venstre-krydsende” eller “dobbelt-krydsende” passer til de enkelte deltageres “tænke-præference?

Det fører til en del snak – og langt hen ad vejen accept af, at “det lyder sku da meget rigtigt”.. “utroligt!” etc.

Jeg spørger videre, om de vil iagttage sidde- og krydsstilen hos venner og familie, når de kommer hjem, og notere sig, om den passer med det, de ville forvente i vedkommendes tænkestil? Gerne tage dialogen med dem om disse forunderlige iagttagelser.

….Og sætter så en snak i gang om hvor forunderligt og magisk dette er. Hvilke muligheder det åbner for, og hvordan man på en enkel måde kan træne det i dagligdagen.

Er du mest kreativ eller logisk , og hvordan passer det hos dig?

Forførelse.

På ca. en halv time har jeg forført en gruppe – uanset uddannelsesniveau – til at være relativt overbevist om, at jeg taler “sandt” – og endog “selv at have erfaret det”.

NATURLIGVIS afslører jeg så, at dette er opfundet af mig. At Dr. Majorie Rosenbaum og de nævnte forsøg udelukkende eksisterer i min fantasi etc..

Typisk vil det få nogle af tilhørerne til at protestere og nu forsvare, at “det jo passer rigtigt nok!”.

Andre bliver tavse og eftertænksomme. De har uden at tvivle, på et øjeblik ladet sig forføre af en fortælling.

Manipulation i overblik:

Efterfølgende beskriver jeg så detaljeret, hvad der skal til for at skabe sådanne troværdige og forførende fortællinger. Når vi har den indsigt er det sværere at “binde os noget på ærmet”.

Hvad er det så?

  1. Som det første skaber jeg et fællesskab omkring noget, de fleste i gruppen kan blive enige om at “vi ved” (Højre/venstre hjernehalvdele – kreativt/logisk tænkning. Jeg bygger det ud med at
    henvise til at hjernen “krydser” med kroppen – Det mener de fleste også at “vide”.)
  2. Så lader jeg deltagerne erfare i egen krop uden at fortælle dem, hvad det skal bruges til, og med åbenbar relevans til den “viden” vi lige er blevet enige om. (Siddestilling – højre/venstre krydsende ben og arme)
  3. Dernæst skaber jeg identifikation: “Hvad er jeg for een?” (Opfinder navnene: Højre-krydsende, Venstre-krydsende og Dobbelt-krydsende)
  4. Efterfølgende introducerer jeg en “sammenhæng” – dvs en hypotese, og skaber “belæg for den” med en troværdig historie. (Dr Majorie Rosenbaum og universitetsforsøgene)
  5. Så inviterer jeg deltagerne ind i ambition og færdighed. (Ved at bekræfte deres identitet som højre/venstre/dobbelt-krydsende, eller evt. afprøve igen og korrigere til det er “rigtigt”.)
  6. Endelig forstærker jeg, ved at bede dem om at anvende, og sprede/dele den nye viden. (Lader dem anvende det i iagttagelse af familie og venner)

Det hele i kort form:

Skab først en teori, som i dele henviser til noget, de fleste mener at genkende. Såkaldt “kendt viden” eller “genkendelige behov og problemer”.

Sørg for at denne teori indeholder en række ord og begreber, der er særlige. Ord som måske er nye, gerne nogle der klinger godt, falder let i munden og man kan identificere sig med.

Knyt så en række troværdige historier på denne teori, som underbygger dens anvendelighed.

Og slut så af med at give dine tilhørere en række færdigheder, de fysisk kan afprøve, som giver dem en erfaring med, at teorien faktisk virker og skaber en række sanseoplevelser.

Hvis der skulle være nogen, for hvem det ikke virker, så forklar at der skal øvelse til!

Kan du genkende dette?

Prøv nu som læser af denne artikel, at reflektere over, om du ikke kan genkende denne form for manipulation?

Du vil kunne finde den i stort set al religiøsitet og såkaldte “spirituelle erkendelser”. Politikere anvender den i sin helhed eller dele af den i sin argumentation. Markedsføring i alle former er fyldt med det.

Sidst men ikke mindst vil den ofte forekomme i helt almindelige diskussioner på subtil vis.

Lav din egen undersøgelse af manipulation!

Du kan lave din egen undersøgelse af manipulation, når du støder på tekster eller udsagn, der fanger din interesse.

For mig er det vigtigt at være bevidst om dette. På den ene side for at opdage den, når jeg møder den, og på den anden side for ikke selv at udsætte mennesker for det, når jeg skriver eller inviterer i dialog og øvelser.

Er du en manipulator? – Vil du være det?

Vil du opfatte dig selv som en “manipulator”?  … Eller vil du hellere invitere mennesker omkring dig ind i bevidst, reflekteret, egen undersøgelse og erkendelse/indsigt?

Hvis det handler om det sidste, så kommer du ikke udenom at blive mere bevidst og opmærksom på, hvordan sprog og fortællinger fungerer!

……………..

Epilog.

Hvis du har været meget opmærksom under læsningen af denne tekst, så vil du opdage, at jeg også har skrevet den med anvendelse af “manipulation”.

Det er blevet til en slags manipulerende tekst om manipulation. “Meta-manipulerende”, kunne jeg kalde den.

Nu kan du så undersøge i dig, om noget af det skrevne her overhovedet indeholder noget “sandt”, og hvordan du afgør det?….

Hvis du når frem til den konklusion, at det IKKE er tilfældet, hvornår og hvordan bliver en tekst så sand? .. Kan den blive/være det?

Del:
Share
Previous Article
Next Article