Lederens vigtigste opgave er at kommunikere

Del:
Share

Det kan måske umiddelbart være svært at tage stilling til hvilken færdighed der er den vigtigste for en leder. En god leder karakteriseres ved mange forskellige egenskaber, og alene mængden af ledelseslitteratur viser at spørgsmålet måske ikke kan besvares enkelt. Og så vover jeg alligevel pelsen! Lederens vigtigste opgave er at kommunikere! Evnen til at gøre dette overskygger alt andet i betydning.

Betydningen af at kunne kommunikere synes måske at være indlysende: Naturligvis skal vi kunne forstå hinanden. Det må være en selvfølgelighed at ens medarbejdere og omgivelser skal kunne se hvor vi vil hen med virksomheden. Kommunikation er imidlertid ikke blot et udtryk for at kunne meddele sig til andre. Kommunikation er det middel hvormed vi forstår og placerer os selv i forhold til vores virkelighed!

Vi kommunikerer helt grundlæggende igennem vores sprog. ”Sproget” forstået som en kombination af ord, tone, og kropsattitude og –bevægelse. Alt hvad vi opfatter og efterfølgende skal udtrykke til andre, vil undervejs blive formidlet og forstået igennem vores sprog.

Det enkelte menneskes forståelse af omverdenen kan beskrives som et billede på den ydre verden. Et ”landkort”, et ”spejlbillede” eller en model af en ”virkelighed” som vi kan opfatte igennem vores sanser og indre dialoger. Landkortet er ikke virkeligheden, men den enkeltes tolkning af nogle indtryk. En tolkning som ikke er passiv og statisk, men løbende placeres som oplevelser i og af en bredere materiel sammenhæng. Vejen ind til vores hjernes landkort går igennem nogle filtre, hvor indtrykkene sorteres og vendes, drejes og fortrænges, inden de fæstner sig og optages som dele af vores ”bevidsthed”. Tilsvarende bearbejdning sker når vi skal forklare og delagtiggøre andre i ”hvordan vores verden ser ud”, og altså sende ”billeder” af vores individuelle landkort ud til de mennesker, som vi vil have til at forstå os. Midlet vi benytter, er stort set altid sproget (i den brede betydning : Krop, tone, og ord). Det er tankevækkende, at ingen af os nødvendigvis kender den ”virkelige virkelighed”.

En kollega sagde engang til mig: ”Du siger ikke det du siger. Du siger det jeg hører.” I denne sætning ligger der et paradoks. På den ene side udtaler jeg nogle ord i et bestemt tonefald med en tilhørende mimik og kropsholdning og i en bestemt sammenhæng; men på den anden side bliver dette ”signal” opfattet på en måde, som er individuel for den enkelte modtager.

Det er ikke nok at kunne udtrykke sig klart og tydeligt – at være veltalende og velformuleret. Du skal kunne ”sanse” dig frem til, hvilke filtre din samtalepartner benytter, når han udtrykker sig. Reel kommunikation finder kun sted når I hver især kan ”se, høre, føle eller forstå” hinandens landkort, og det ”system” af omstændigheder samtalen finder sted i.

Kommunikation er mere end blot at sende en besked. Kommunikation er at skabe en ny virkelighed både for afsender og modtager. ”Hvad enten du frygter det eller ønsker det… så skal det nok hænde for dig” sagde Henry Ford en gang. Vores ord skaber på en forunderlig måde det de nævner – i vores egen hjerne – og i mere eller mindre bearbejdet form i vores modtagers bevidsthed.

Amerikanske undersøgelser (bl.a beskrevet af Daniel Goleman i ”emotional intelligence” ) viser at de billeder vi har af os selv og vore omgivelser – positive eller negative – har påviselig indflydelse på hvordan det går os her i livet.

Så stræb efter at forbedre din evne til at kommunikere. Lær at ”vælge dine ord med omhu” – de besidder en forunderlig kraft!

Del:
Share
Previous Article
Next Article