kursus i krise

Kursus i krise og integritet i systemisk perspektiv

Del:
Share

Lørdag og søndag den 28/29.01. 2023  Inviteres du til to dages kursus i krise og identitet, set fra et systemisk perspektiv.

Alle mennesker møder kriser. Virksomheder gør det, organisationer, relationer af enhver art også.

Som privatperson, leder, coach, terapeut, psykolog, lærer, underviser… overalt vil din kompetence til at bevæge dig -med og -i kriser være nødvendig!

En systemisk undersøgelse af krisens natur

Over to spændende dages kursus i krise undersøger vi sammen, “hvilket stof” kriser gøres af, og hvordan de uløseligt er bundet til vores evne til at bevæge os i integritet.

Vi gør det med afsæt i egne erfaringer og iagttagelser.

I den forbindelse udvikler vi måder at handle på i forbindelse med kriser.

Som oplæg kan du læse artiklen: Krise og integritet – hvordan bevæger du dig?

Kurser på Systemisk Institut i Nølev fungerer dialogisk og ledes af Jesper Løye Hejl… og vi også fungere som en indføring i systemisk metode.

Dette kursus også et i rækken af weekender under uddannelsesforløbet: Relaesthetics. i linket finder du praktiske oplysninger mm.

Del:
Share
Previous Article