Kaizen – de små skridts forandring?

Del:
Share

I disse år stifter mange mennesker bekendtskab med en begreb som kaldes ”Kaizen”. Ordet er japansk og kan oversættes til ”gode ændringer”, eller ”ændring til det bedre”.

Typisk optræder det i forbindelse med ”Lean” projekter, der har til hensigt at skabe ”den slanke fabrik”, hvor tingene fungerer så effektivt som muligt.

Filosofien bag Kaizen kan ganske enkelt udtrykkes i: ”At al god forandring sker igennem et lille skidt ad gangen.” Det er også det princip, som ligger bag evolutionen af levende systemer. Richard Dawkins beskriver i sin bog ”Climbing Mount Improbable” hvordan vi kan sandsynliggøre, at udviklingen af raffinerede metoder til at overleve og sameksistere med omgivelserne i naturen, er sket i små bitte forandringer, som hver især har øget chancerne for at overleve. I samme bog fortæller han, at pludselige ændringer i organismer f.eks. som følge af større mutationer sjældent lykkes. Vejen til det optimale går igennem gentagne små forbedringer.

Robert Maurer fra UCLA, har som læge forstået at anvende denne tankegang på et overraskende område: For mange mennesker udløser kravet om store pludselige forandringer, angst og modstand, hvorimod tanken om små bitte ændringer lettere er til at overskue.

Vores hjerne er sådan indrettet, at den reagerer på angst ved at koble sin evne til at tænke både kreativt og rationelt fra. I stedet koncentrerer den sig om de to muligheder: Skal jeg flygte? Eller skal jeg kæmpe?

En sådan automatreaktion er ganske nyttig, hvis man skal flygte fra en ildebrand eller træde til side for en stor lastbil, der kommer buldrende. I den situation skal man bare kunne handle hurtigt, uden megen refleksion. Ønsker vi derimod længerevarende forandringer f.eks. i forhold til at motionere mere, tabe sig, finde motivationen eller skabe mere mening i sin tilværelse, så virker angst hæmmende.

Når vi iagttager måden levende organismer og systemer bevæger sig på, så kan bevægelsen ses som kæder af små forandringer eller vekselvirkninger. Det ene ben sætter sig foran det andet. Den ene fod bruges til at holde fast, imens den anden finder et nyt fodfæste. Selv fisk og fugle veksler imellem vinge- eller finneslag og afspænding. Spænding og afspænding i en konstant vekselvirkning. Forandringen der indadtil skal til for at skabe en større bevægelse udadtil, er ofte relativt lille.

Når vi i virksomheden ønsker forslag til forbedringer, så formuleres det typisk i forbindelse med store og drastiske mål: ”Reduktion af gennemløbstiden med 30 % ”. ”Fjernelse af alt spild!” etc. . Sådanne mål virker lammende og blokerer igennem angsten og uoverskueligheden for kreativitet. Formuler i stedet små åbne spørgsmål, som inviterer til at tænke i selv de mindste forbedringer i dagligdagen: ”Kan nogen komme i tanke om et meget lille skridt, som vi kan tage for at forbedre vores proces eller produkt?”. Et lille skridt virker overskueligt og realistisk, og det er summen af mange sådanne skridt som fører til at et levende system udvikler sig med stor succes!

Kaizen har intet at gøre med at skrive standarder og instruktioner og sætte sig store udfordrende mål. Kaizen handler om at forandre os med så små skridt ad gangen, at det ikke kræver noget særligt. Kaizen fungerer ved at øve sig i vedholdende at stille mange gode små spørgsmål, og på den måde – som var det magisk – skabes nysgerrigheden og handlekraften.

En rejse på tusind mil, må begynde med det første skridt”(Lao Tzi.)… og hele rejsen tages skridt for skridt.

Del:
Share
Previous Article
Next Article