Få kreativ tænkning på dagsordenen

Del:
Share

Kreativitet er evnen til at skabe og realisere nye ideer. Denne evne er knyttet til måden, vi tænker på!

Ordet kreativitet udspringer af den samme grundstamme som at skabe (creation på engelsk). At tænke kreativt vil sige at kunne skabe nye sammenhænge ud fra det, som er kendt.

Kreativitet er ikke forbeholdt dem som tegner, maler eller former i ler. Kreativ tænkning er nødvendig for alle – også for bogholderen, revisoren, sekretæren, softwareprogrammøren og skraldemanden.

Behovet for at være kreativ som menneske og kollega har aldrig været større end nu. Vi skal være parate til forandring. Vi skal kunne acceptere, at ting hele tiden skal gøres anderledes, fordi vi er blevet klogere, smartere, eller at der er kommet nogle nye krav, som vi skal leve op til. Evnen og lysten til at ville forandre – hænger meget sammen med, hvordan vi tænker – og om vi er gode til at tænke “kreativt”.

Træn din hjerne!

Kreativitet, og den måde vi oplever vores verden på, er uløseligt forbundet med hinanden. Kreativitet var jo at skabe nye sammenhænge ud fra det, som er kendt. Det, vi kender – eller måden, vi oplever vores omverden på, kaldes for vores perception. Vores hjerne er et forunderligt organ. Gennem den sanser vi, og organiserer det, vi oplever i mønstre. Vi “lærer” – vi genkender, og ofte behøver vi kun et lille udsnit af et billede, for at kunne sige, hvad hele billedet forestiller. Hjernen danner selv den manglende del. Denne evne til at organisere sig selv gør mange ting lettere for os, men kan også være en hindring for at se nye sammenhænge.

Vi har sikkert alle oplevet, at det nogle gange er blevet nemmere at finde en løsning på et problem, hvis vi er kommet på afstand af det. “Hun er vel nok kreativ” siger vi om en person, som er meget kunstnerisk begavet.

I virkeligheden er kreativitet noget, der kan læres. Man “er” med andre ord ikke kreativ.Kreativitet udtrykker en adfærd – en måde at “omfavne” sin verden på.

Intelligens og følelser

Den seneste hjerneforskning har vist at vores intelligens hænger sammen med både vores evne til at tænke kreativt og vores evne til af tolke egne og andres følelser. Samtidig er det blevet påvist, at det er muligt at øge intelligensen – altså at intelligens ikke blot er noget medfødt, men at den i høj grad kan fremmes.

Tidligere blev der lagt megen vægt på logisk tænkning ved intelligenstest. Nu og i fremtiden vil der blive lagt vægt på såvel logik som følelser, social indlevelse, kreativitet, og perception. Medarbejderkurser, som drejer sig om at udnytte sin hjerne bedre, kan være teambuilding på en anden måde.

TBI Aps arrangerer kurser i netop den form for teambuilding under overskriften “Bliv bedre til at bruge dit hoved”. Formålet med kurserne, som varer 1-2 dage, er at gøre en gruppe bedre til at tænke og få gode ideer sammen.

Viden om hinandens forskellighed

Mange teams fungerer ikke optimalt, alene af den grund at deltagerne ikke forstår hinanden rigtigt. Forskelle i køn gør f.eks. at vi kan have helt forskellige opfattelser af, hvad et problems kerne er, og hvordan et mål bliver nået.

Som enkeltpersoner oplever vi vores omverden forskelligt. Nogle ser billeder – er visuelt orienterede – andre danner associationer via lyde eller alene gennem oplevelser og afprøvninger. Hvis vi er bevidst om det, og kan bruge den viden, når vi kommunikerer, bliver vores samarbejde, og kollektive evne til at skabe resultater betydeligt forbedret.

Kreative teknikker

At kunne få mange ideer behøver ikke at være et problem; men at få konkrete resultater ud af ideerne er straks noget andet!

Der findes en række afprøvede værktøjer, som kan sætte struktur på en kreativ proces.

Lægen og videnskabsmanden Edward De Bonos “6 hatte”, er en metode, som hjælper en til at bruge alle sider af sig selv, når der skal tænkes! Hver eneste af de seks hatte repræsenterer en bestemt måde at tænke på.

  • Den røde er hatten for intuition og følelser, uden behov for begrundelse
  • Den hvide er den neutrale hat for neutrale facts og data om emnet der skal tænkes over
  • Den gule er for tænkning over muligheder og positive logiske værdier
  • Den sorte er for alt, hvad der kan gå galt, d.v.s. alle tanker om besværligheder og logisk forsigtighed i tilknytning til emnet
  • Den grønne er for provokationen og ikke-logiske alternativer
  • Den blå er den overordnede vurderende dirigent, som f.eks. afgør, hvilke af de andre hatte, der skal benyttes

Hattene bruges på skift i forskellig rækkefølge. Edward de Bonos 6 hatte www.sixhats.com er designet til team-tænkning og kan på en fantastisk måde forhindre unødig diskussion til fordel for en styret dialog i en gruppe.

Din personlige værktøjskasse

Hvis du er bevidst om, at det at tænke konstruktive tanker ikke bare sker, men rent faktisk afhænger af hvilke redskaber, du benytter dig af, så vil en vifte af spændende og tidsbesparende værktøjer, som f.eks. de Bonos 6 hatte, gøre Dig og det team du er en del af både bedre og hurtigere til at løse stillede opgaver.

Del:
Share
Previous Article
Next Article