At hengive sig fuldt og helt

Del:
Share

Prøv at forestille dig et liv uden rutiner! Et liv, hvor du ser det, som sker omkring dig, og det du gør, som noget helt særligt, hver gang det sker. Når du står op om morgenen, er det til en helt særlig dag. Den som evt. ligger ved siden af dig, oplever du på en ny måde, smagen af tandpasta i badeværelset, og følelsen af at få dine gummer masseret af tandbørsten, giver dig en ny oplevelse, og i juicen du drikker til din morgenmad finder du nye nuancer, som du ikke før havde bemærket.

Vanernes magt

For de fleste mennesker, lyder ovenstående en smule anstrengende. De nyder ”ikke at skulle tænke” og at morgenen forløber sådan som, ”den plejer”. Enhver voldsom forandring opleves som en forstyrrelse og forbindes med ubehag. Er kaffedåsen tom, og det dermed ikke er muligt at drikke den daglige morgenkaffe  føles dagens start ”forkert”.

Dette ”liv i vanernes magt” gør, at vi måske aldrig vågner helt op? Vi har automatiseret store dele af vores liv, og behøver derfor heller ikke at bruge megen energi på det. Dette ”rutine-liv” strækker sig ikke kun til morgen-ritualet, men omfatter typisk alle sider af tilværelsen. Tænk så på de gange i dit liv, hvor du har været meget optaget af at opleve og sanse noget, som du oplevede som noget nyt! F.eks. en ny kæreste eller en særlig naturoplevelse. I sådanne situationer går tiden næsten i stå, og vi fornemmer at leve fuldt og helt. Du gør nærmest intet, ”som du plejer”. Du forholder dig nysgerrigt, åbent og fuldt sansende til det der sker omkring dig.

Tantra

”Tantra” som mange måske kun kender fra begrebet ”Tantra-sex”, giver nogle bud på, hvordan du kan gøre dit liv mere bevidst. Tantra kommer af Sanskrit . Det skabes ved at kombinere de to ord ”tan” og ”tra”. Tan er en forkortelse af ordet ”tanoti” som betyder ”at udvide”. Tra er en forkortelse af ordet ”trayati” som betyder ”frigørelse”. En oversættelse af disse ord i sammenhæng, ville være: ”udvid din bevidsthed til frigørelse”.

Bliv bedre til at sanse

Som det nærmest synes indlysende med afsæt i ovenstående eksempler, handler Tantra bl.a. om at blive bedre til at bruge sine sanser. Prøv næste gang du laver mad (uanset om det, du tilbereder, stammer fra en færdigret, eller du selv fremstiller det af råvarer,) rigtigt at dufte og smage på det undervejs i processen. Imens du gør det, så iagttag det, uden at bedømme det du iagttager – dvs. undlad at sætte navn og betydning på ”hvordan det dufter og smager” – men blot at konstatere AT du dufter og smager… Og mærk efter, om det betyder noget for din oplevelse? Ja, du kan øve det næste gang ,du spiser en isvaffel!!

Spænding i kroppen

Vores evne til at sanse hænger meget sammen med den spænding, som vi har i vores krop. Jo bedre du formår at spænde af, jo mere kan du sanse. Ved en høj muskelspænding er du så optaget af ”dit indre”, at du i mindre grad formår at rette din opmærksomhed udad. Dette forhold hører derfor også med i en ”tantrisk praksis”. Mange mennesker er ikke klar over, at mange af de Yoga-stillinger som de øver på aftenskolen udspringer af ”Tantra”, som en måde til at kunne spænde bedre af, og dermed fremme en større sanselighed. (Og dette på trods af at Yoga og Tantra i mange henseender kan ses som hinandens modsætninger).

Et ”naturligt” menneske (hvordan jeg så end skal definere hvad det er) kendetegnes efter min opfattelse ved netop at ”hvile i sig selv” og at kunne bevæge sig afspændt. Det spiller ingen ”roller” men handler og agerer i overensstemmelse med netop sin ”Natur”.

Tantra og sex

Når Tantra ofte forbindes med seksualitet, så skyldes det dels, at tantrikeren i modsætning til vel stort set alle andre ”retninger” ser seksualiteten som en spirituel vej. Intet sted har vi mulighed for at sanse så meget og så forskelligt som igennem vores seksualitet. Pudsigt nok er seksualiteten også et af de områder, som vi igennem vores socialisation har gjort mest for at gøre ”unaturlig”. Enten ved at omkranse den med tabuer, fordomme og normer og dermed skamfølelser eller ved at ødelægge den med alverdens ufølsomme og mekaniske praksisser igennem Pornoindustrien.

Sig JA

Tantra handler med andre ord om at kunne spænde af, sanse, ”af-automatisere” sin adfærd, finde sin naturlighed igen og frem for alt, at kunne give sig fuldt og helt hen i alle aspekter af livet med et stort JA.

Del:
Share
Previous Article
Next Article

Skriv et svar