Tag: bæredygtig ledelse

  • den gode leder

    Den gode leder

    Hvad kendetegner den gode leder i en bæredygtig organisation? Lad mig komme med nogle bud: En jeg vil følge For det første, at det er et menneske, som nogen vil...

  • ledelse

    Ledelse og mindre styring

    Igennem efterhånden mange år med ledelse og styring i mange forskellige virksomheder, af forskellig størrelse og karakter, er det blevet tydeligt for mig, hvor svært det er for mange ledere...