Praksisfællesskab om systemisk samtale

Del:
Share

Praksisfællesskab om  systemisk, -forståelse og samtale

På  uddannelsen i Systemisk terapi og samtale som ledes af Jesper Løye Hejl vil du over 3 år tilegne dig et grundigt kendskab til og få erfaring med systemisk tankegang og -handlen.

#systemisk terapi og samtale

En uhøjtidelig og humoristisk tilgang

Tøver du overfor traditionelle “systemiske uddannelsesforløb” hvor deltagerne konfronteres med komplicerede tekster, “sandheder” og et “akademisk” sprog? Har du lyst til en tilgang som integrerer kroppen igennem bevægelse og sansning, og som samtidig giver dig indsigt i samtalens kunst?

Tiltrækkes du af den humoristiske og uhøjtidelige tilgang til formidling og læring som Mads Jesper Løye Hejl er kendt for?

Er du nysgerrig på, hvordan meget komplekst stof kan formidles på en måde, så det bliver nærværende, relevant og radikalt forandrende?… Så er det måske noget for dig at begynde i praksis-fællesskabet:”systemisk samtale” på Abildgaard?

En sådan uddannelse vil (for de fleste) betyde en grundliggende forandring i måden at tænke og handle på, uanset baggrunden du kommer med.

Praksis-fællesskabet:”systemisk samtale” er åben for enhver som…

praksis-fællesskabet:”systemisk samtale” er åben for enhver som interesserer sig for “det at relatere”, om det så handler om det “daglige liv” vi lever, med kontakter til familie, venner, børn etc. eller om det  drejer sig om et professionelt virke som leder, underviser, samtalepartner, psykolog, eller en anden sammenhæng, hvor det at kunne motivere, forstå og skabe kontakt til andre mennesker betyder alt.
For dig som f.eks. arbejder med eller i teams, med projektledelse, med omgang med vanskelige samarbejdspartnere, konflikthåndtering vil der være meget at hente i den systemiske forståelse.

Ingen koncepter eller rigtige måder…

Uddannelsen i Systemisk terapi og samtale handler  ikke om at tilslutte sig et eller andet “koncept” eller en “bestemt måde at gøre tingene på”. Når du begynder at forstå verden “systemisk”, får du en anden måde at “se” på.

Først og fremmest indser du, at nøglen til at se ligger hos dig. Du ser, som du relaterer med/til dig selv.

Vi kan tro at forståelsen ligger “derude”, og ved at iagttage os selv, måden vi tænker på, måden vi bevæger os på, de sammenhænge vi putter os selv ind i og i de beskrivelser vi anvender… går det op for os, at forståelsen skabes “derinde”: At ingen beskrivelse nogensinde kan være det, den peger på. Dermed erstattes en traditionel forestilling om “viden” som noget der kan opsamles og gemmes, med en evne til kontinuerligt at undres.

Et relationelt forløb – autopoietisk læring

I traditionel uddannelse fungerer læring “lineært”. Jeg begynder et sted, og udvikler mig så hen imod en højere grad af kompetence og færdigheder. Der er en “vej” og et forløb. En “proces” som jeg skal igennem.

Når læring beskrives “systemisk”, foregår det cirkulært, spiralformet eller “relationelt”. Der er ikke en egentlig forud defineret “retning” for læringen. Læringen opstår så at sige spontant eller “Autopoietisk”.

Læring igennem kroppen

Læringen udspringer ikke fra eller igennem en “lærer”, men ud af dig selv i mødet med mange forskellige situationer, som inviterer dig til at reflektere, undres og frem for alt at gå i bevægelse. Spørgsmålet: “hvordan passer det med?” erstattes med “hvis nu…..hvad mon det så kunne føre til?”

En meget væsentlig del af forløbet vil handle om at skabe forståelse igennem kroppen, dvs. erfare igennem konkret fysisk bevægelse, berøring og sansning. ..Og ingen vil på nogen måde komme til at mangle intellektuel udfordring undervejs.

Løbende optag

praksis-fællesskabet:”systemisk samtale”  fungerer med løbende optag, idet en passende (og ikke for stor) “forstyrrelse” af gruppen igennem optag af “nye” vil medvirke til at skabe nye invitationer.

Dokumentation for deltagelse

Efter hvert år, kan der efter ønske udstedes et bevis på deltagelse

Underviser og moderator

Gennemgående underviser og moderator vil være Mads Jesper Løye Hejl, som igennem snart 30 år har formidlet “systemisk tankegang og -handlen” i utallige sammenhænge og artikler, både i og udenfor Danmark.

Dette både som sparring til ledelse og ledergrupper i en lang række af landets store virksomheder, som personlig samtalepartner i forhold til alle mulige problemstillinger af mere privat karakter samt som ekstern underviser i videnskabsteori/systemisk teori og forståelse på VIA University-college igennem flere år

Aktuelle praktiske temaer

Gennemgående vil vi tage aktuelle temaer op, som optager deltagerne. Det kan spænde fra konkrete udfordringer fra arbejdspladsen til problemer og refleksioner over privatliv, familie, børn etc.

Deltagerne har tavshedspligt, hvad angår indholdet af sådanne samtaler og refleksioner, som kan knyttes til bestemte personer.

Du skal være villig til…

Du skal være villig til at gå ind i et sådant forløb med engagement og nærvær. Du bringer dig selv ind – i samtaler, øvelser, eksempler og refleksioner. Du skal være indstillet på at det undervejs kan føles svært og udfordrende. Meget af det, som du erfarer, vil vende op og ned på den gængse verdensopfattelse.
Du vil blive inviteret til at gå i nærhed med andre mennesker og med dig selv. Fysisk, mentalt og emotionelt.

Vi sidder og bevæger os meget på gulvet, på puder og på store bolde. Forvent altså ikke en traditionel “skolebords-undervisning”. Påklædningen er afslappet tøj, som det er muligt at bevæge sig i.

Optagelse sker efter en samtale med Mads Jesper Løye Hejl.

Imellem  møderne

Imellem møderne, opfordres du til at mødes med andre deltagere med henblik på at give hinanden “intervision” på det, som I er optaget af. Disse træf er vigtige i forhold til at “øve” og integrere til egen praksis. Det kan også blive nødvendigt at sætte sig ind i forskelligt litteratur om den systemiske tilgang undervejs.

Praktiske oplysninger

Du kan vælge at overnatte på Kursuscentret Abildgaard i fælles soverum til en meget overkommelig pris, eller booke dig ind på et hotel i nærheden. Alternativt, hvis du bor i nærheden, overnatte hjemme.praksis-fællesskabet:”systemisk samtale” består af 6 moduler af hver 2 dages varighed, med start om morgenen den 1. dag kl 9.00 og slut næste dag kl 16.00. I alt ca. 96 timer årligt. Vi begynder hver dag kl 9.00 og slutter kl 16.00.
Hertil skal du regne med tid til egen intervision deltagerne imellem i grupperne, samt naturligvis tid til litteraturlæsning.

Pris: 20.900 kr årligt svarende 3,483,- kr. inkl. moms pr. modul for privatstuderende som kan betales i løbende rater, såfremt det ønskes. Første gang fungerer som et “prøvemodul” efterfølgende binder du dig for et år ad gangen.

Såfremt beløbet betales igennem en virksomhed, off. organisation og/eller der er behov for separat faktura (ud over kvittering fra egen bankoverførsel) er prisen 26.125. kr ekskl moms.

Datoer

Datoer meddeles ved i forbindelse med optagelses-samtalen

Information:

Du kan kontakte os på 20214915 og høre nærmere og kan læse mere om systemisk tænkning og handlen på hjemmesiden her

Del:
Share