Systemisk terapi

Del:
Share

Systemisk terapi – hvad?

Systemisk terapi fungerer ved første øjekast på mange måder som det de fleste forstår ved samtaleterapi eller “coaching”. Ser man lidt bedre efter bliver det tydeligt, at der synes at være endda en væsentlig forskel.

Den klassiske forestilling om terapi handler måske om, at der er en som med den rette viden, kan helbrede den, der søger hjælp for sit problem. Den ”professionelle” besidder i den forestilling en særlig viden om en masse forskellige problemstillinger og kan trække tilhørende virksomme behandlinger frem af sin skuffe.

Systemisk terapi “terapierer” ingen

Systemisk set kan jeg ikke “terapiere” nogen noget sted “hen”. Levende systemer kendetegnes ved at være “selvskabende – af sig selv”. Dvs. de forandrer sig og genskaber kontinuerligt sig selv i mødet med de forstyrrelser eller irritationer, som de udsættes – og frem for alt udsætter sig selv  -for. Princippet kaldes i systemisk jargon for “Autopoiese”.

Undersøge handlemuligheder

I systemisk terapi eller samtale drejer det sig således om sammen at undersøge de handlingsmuligheder, der såvel fører til skabelsen af det, der opfattes som et “problem” OG sammen gå på opdagelse i alternative handlemuligheder; Muligheder, der kan skabe “passende” forstyrrelser, og måske føre helt nye måder at iagttage og agere på?
I en systemisk samtale drejer det sig ikke om at finde årsager eller løsninger, men om at opfinde dem sammen. Det kan i mange tilfælde synes mystisk for den rationale forstand, og fremgangsmåden er kendt for sine overraskende hurtige effekter igennem relativt få sessioner.

En kreativ proces

Systemikeren inviterer klienten til at deltage i et kreativt møde – der kan virke som en måde at lære og afprøve nye handlemønstre og åbne rum for at se nye perspektiver og virkeligheder.

Sjældent tales der om at finde årsager og virkninger. Mere om at få øje på sammenhænge, måder der relateres på og frem for alt “den nytte” som både et oplevet problem og eller løsning kan tænkes at have.

At se “nytten”

Helt grundliggende er udgangspunktet, at vi måske i et perspektiv kan handle temmelig uhensigtsmæssigt, og i et andet, at denne adfærd rent faktisk har en meget vigtig funktion. At få øje på dette kan opleves ganske revolutionerende, frisættende og ikke mindst frugtbart for motivationen til at søge denne nytte bevaret – måske igennem et helt andet mere brugbart handlemønster?

I den systemiske samtale tænkes der på tværs, “skævt”, paradokst og ganske ofte meget anderledes end det kendte. Fejl er tilladte som i al anden kreativitet. Vi udforsker og undersøger sammen.

Frisætte livskraft

Systemiske samtaler kan sammenfattende beskrives som invitationer til at frisætte lyst og livskraft. At blive bedre til at bevæge sig i det som er og sker igennem bevidst iagttagelse og fælles undren.

Sådanne møder kan naturligvis være nyttige når livet føles svært, og have samme relevans når vi står overfor at ville afsøge nye handlemuligheder og skabe et klarere udsyn.

Kontakt Jesper hvis du ønsker at booke en samtale

Del:
Share