Hvad forstår vi ved et system?

Hvad forstår vi ved et system?

Hvordan kan vi beskrive ”et levende system”? Et system opretholder sin eksistens og funktion igennem interaktion. Vores krop kan ses som et fantastisk eksempel på…

Read Article →
Fungerer levende systemer igennem mønstre?

Fungerer levende systemer igennem mønstre?

Jeg møder på mine kurser ofte den opfattelse, at f.eks. familier kan kommunikere i bestemte ”mønstre”, eller at klienters adfærd følger et mønster. Når vi…

Read Article →
Livskunstneren udretter det store, fordi hun ikke går efter noget stort

Livskunstneren udretter det store, fordi hun ikke går efter noget stort

Siden Aristoteles, har den vestlige verden været præget af en særlig logik.Den kan helt enkelt formuleres således: ”A er A”, hvilket betyder at ”A” ikke…

Read Article →
Består systemer af helheder eller enheder?

Består systemer af helheder eller enheder?

Blandt systemikere og i systemisk litteratur får man ofte det indtryk, at det giver mening at tale om ”mit system” og ”dit system”, når to…

Read Article →
Er noget eller GØR noget noget?

Er noget eller GØR noget noget?

Jeg iagttager, hvor ofte vi er optaget af at finde ud af, hvad noget ER. Viden bliver defineret som noget konstant. Dette ER et bord……

Read Article →
Dualismens opløsning

Dualismens opløsning

I daglig omgang med hinanden og vores virkelighed, har vi en tendens til at skille verden i ”mig” og ”den”. Vi lærer det som børn,…

Read Article →